วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดพิธีรำลึก 13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี
Share With: