วิธีการ และ ขั้นตอน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผ่านเว็บไซต์ https://student.hv.ac.th

*สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

*สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น