วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ใส่ชุดไปรเวททุกระดับชั้น ในธีมวันลอยกระทง
(เช่น ชุดผ้าไทย ชุดงานวัด ชุดลายดอก)

แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถแต่งชุดไปรเวทสุภาพทั่วไปได้

Share With: