วันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 63 ชาวห.ว.ใส่ชุดไปรเวท
หลังจากที่มีนักเรียนสอบถามเข้ามาอย่างมากมายว่าเมื่อไหร่โรงเรียนเราจะใส่ชุดไปรเวท
ในที่สุดคุณพ่ออธิการก็อนุมัติมาแล้วว่าให้ใส่ในวันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 63

แต่อย่าลืมข้อตกลงของเรากันนะ
ให้แต่งตัวให้เรียบร้อยและถูกตามกาละเทศะ
🥰✨

Share With: