ประชาสัมพันธ์ - ปฏิทินโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

7 ธันวาคม 2563

10 – 13 ธันวาคม 63

22 ธันวาคม 63

23 ธันวาคม 63 – 3 มกราคม 64

4 มกราคม 64

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนปกติ

หยุดตามประกาศของรัฐบาล

คริสต์มาสภายใน (ครึ่งวันเช้า)

หยุดเทศกาลคริสต์มาส และ ปีใหม่

เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ

*ปี 2563 นี้ ทางโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้งดจัดงานคริสต์มาสภายนอก เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19
Share With: