นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

นักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี รุ่นใหญ่
ณ ค่ายศรีเจริญแคมป์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Share With: