รายชื่อนักเรียนแบบแยกกลุ่ม A/B พร้อมกับตารางวันที่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน

ตารางเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

*ยกเว้นแผนการเรียน MSE และ EP

และสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

*ยกเว้นแผนการเรียน English Program (EP)

ตารางเวลาเรียนกลุ่ม A/B

Update วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ตารางเรียนระดับประถมศึกษา

ตารางเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตารางเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รายชื่อแยกกลุ่ม A/B (ป.1-3)

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

*สามารถค้นหาได้โดยกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในช่องค้นหา

รายชื่อแยกกลุ่ม A/B (ป.4-6)

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

*สามารถค้นหาได้โดยกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในช่องค้นหา

รายชื่อแยกกลุ่ม A/B (ม.1-3)

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

*สามารถค้นหาได้โดยกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในช่องค้นหา

รายชื่อแยกกลุ่ม A/B (ม.4-6)

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

*สามารถค้นหาได้โดยกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ในช่องค้นหา

Share With: