วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยนำโดยบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอุดมวิทย์ จ.มุกดาหาร
ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ
จากทางโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 

Share With: