พิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2020

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2020

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอลหญิง)

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2020

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอลชาย)

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอลชาย)

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอลนัดชิงชนะเลิศ)

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอลนัดชิงชนะเลิศ)

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอลนัดชิงชนะเลิศ)

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอลนัดชิงชนะเลิศ)

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563 (กีฬาพื้นบ้าน)

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563 (กีฬาพื้นบ้าน)

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563 (กีฬาพื้นบ้าน)

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563 (กีฬาพื้นบ้าน)

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563 (กีฬาพื้นบ้าน)

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020

พิธีปิดการแข่งกันกีฬาสีภายในระดับประถม - มัธยม ปี2563

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020
Share With: