ประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปกับครูประจำชั้นเรียบร้อยแล้ว

 

          ขอให้ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ที่ ด้านล่าง และ กรอกข้อมูลไว้ให้เรียบร้อย เพื่อนำไปยื่นในวันรับฉีดวัคซีนของนักเรียน

          สำหรับวันเวลาและสถานที่ในการรับวัคซีนของนักเรียนนั้น โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ

  1. ผู้ปกครองท่านใดไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วยตัวท่านเองได้ โรงเรียนได้เตรียมแบบฟอร์มไว้ให้โดยท่านสามารถมารับได้ที่ป้อม รปภ. ของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
  2. เมื่อท่านกรอกข้อมูลในเอกสารฯเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองถ่ายภาพส่วนที่ 2 ของเอกสารฯ และ ส่งให้กับคุณครูประจำชั้นด้วย

ขอบพระคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่าน

Share With: