สำหรับครูและบุคลากร

Email โรงเรียน

เข้าระบบอีเมลล์ของโรงเรียน
mail.hv.ac.th


Google Drive Click!


G Suite Dashboard Click

***สำหรับคุณครูที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Email ที่เป็น @hv.ac.th เท่านั้น
ตัวอย่าง webmaster@hv.ac.th

ถึงจะสามารถเข้าดู และ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ใน Google Drive ได้

SchoolMis System / ระบบลงคะแนน

1 SchoolMis(Intra)

สำหรับครูที่ใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หรือ เครื่องส่วนตัวที่ต่อ Wi-Fi ของโรงเรียน

2 SchoolMis(Teacher)

สำหรับครูที่ใช้กรอกคะแนนอยู่ที่บ้าน หรือ ใช้ Internet ของครูเอง (ไม่ได้ต่อ Wi-Fi หรือ LAN ของโรงเรียน)


Library System / ระบบห้องสมุด