ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

*สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 แผนการเรียน EP&MSE และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แผนการเรียน EP
ให้นักเรียนติดตามตารางเรียนได้ที่ Facebook Page ของทางแผนก English Program

ลิงก์สำหรับตรวจสอบระดับชั้นและห้องเรียน

ลิงก์ตารางเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ลิงก์ตารางเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Facebook Page
English Program Hua Hin Vitthayalai School

Share With: