รายชื่อนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ที่มีสิทธิ์รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาสีม่วง ขนาดครึ่งโดส
และเอกสารยินยอมให้บุตรหลานเข้ารับวัคซีน

 

*นักเรียน, ผู้ปกครองสามารถค้นหารายชื่อนักเรียนโดยกรอก หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหา ในช่องค้นหา

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลาน

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส

นักเรียนที่มีสิทธิ์รับวัคซีนเข็ม 3

Share With: