ประชาสัมพันธ์ การเข้ารับวัคซีน Pfizer ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 06.30 น.

เริ่มการฉีด เวลา 07.00 น. – 10.00 น.

เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

*ส่วนระดับชั้นอื่น ๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

ขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน

 1. เอกสารยินยอม ที่มีลายเซ็นผู้ปกครอง
 2. บัตรประชาชน
 3. แต่งกายชุดพละ
 4. ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงมาให้พร้อม
 5. เตรียมปากกา สำหรับการกรอกข้อมูล

ขั้นตอนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
เมื่อมาถึงโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 1. ผ่านจุดคัดกรอง
 2. ยื่นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
 3. รอเจ้าหน้าที่เรียกเข้ารับการฉีดวัคซีน

***เอกสารยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • 2 วันก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือ ยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และ หลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่างเกร็งยกของหนัก
 • การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
 • ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
 • หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีดอีก 30 นาที
 • ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด (ซ้ำได้ถ้าจำเป็นแต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง)

คำแนะนำหลังการฉีดไฟเซอร์ (Pfizer)

คำแนะนำ 1

แนะนำให้เด็กและวัยรุ่นทุกรายที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ทั้งเข็มที่ 1 และ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและวัยรุ่นชาย

ให้งดการออกกำลังกาย หรือ การทำกิจกรรมอย่างหนัก
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ภายหลังการฉีดวัคซีน

คำแนะนำ 2

ภายในเวลาดังกล่าวนี้ หากมีอาการ

 • เจ็บแน่นหน้าอก
 • หายใจเหนื่อย หรือ หายใจไม่อิ่ม
 • ใจสั่น
 • หน้ามืดเป็นลม

ควรรีบไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล
และแจ้งว่าได้รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เมื่อใด

***สำหรับนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้าไปกรอกรายงานการฉีดวัคซีนในแบบฟอร์มทุกครั้งหลังจากนักเรียนได้รับวัคซีน
สำหรับคนที่ฉีดไปแล้วให้กรอกแบบฟอร์มรายงานย้อนหลังตั้งแต่เข็มแรก
Share With: