นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหัวหิน มาดำเนินการฉีดให้ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

Share With: