โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ2)

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566Facebook Page โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

5 hours 45 minutes ago

ประชาสัมพันธ์รายชื่อและห้องเรียนของนักเรียนที่เรียนเสริมทักษะภาคฤดูร้อน ระดับชั้น ป.1-ม.4
ระหว่างวันที่ 3-28 เม.ย. 66 เวลา 8.30-15.30 น.

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

3 days 2 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

3 days 19 hours ago

ประกาศ - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 66 เป็นวันรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ทุกแผนการเรียน
ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารแม่พระองค์อุปถัมภ์
โดยขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนเป็นผู้มารับผลการเรียนเท่านั้น

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

3 weeks 4 days ago

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.เต

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

3 weeks 5 days ago

ประชาสัมพันธ์เวลาเปิดทำการของโรงเรียนในช่วงวันที่ 7-17 มี.ค. 66

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

3 weeks 5 days ago

ขอเชิญทุกท่านอ่านวารสารซาเลเซียนสัมพันธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

4 weeks 7 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนด้วยค่ะ🎉💙

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 month 14 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 66

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 month 3 days ago

อำลา ม.6 รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 month 3 days ago

วันที่ 24 ก.พ. 66 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดพิธีอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 16 ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและบรรยากาศแห่งมิตรภาพ