โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
Facebook Page โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

3 days 5 hours ago

ประกาศ - วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 งดเรียนเสริมพิเศษตอนเย็น ทุกระดับชั้น เนื่องจากคณะครูประชุม

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

3 days 12 hours ago

อัพเดทจังหวัดที่มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Math Diamond
ใครยังไม่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน มีเวลาสมัครเข้าร่วมจนถึงวันที่ 13 ก.พ. นี้เท่านั้นนะคะ
สมัครเลย คลิก www.hv.ac.th/math-diamond/

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

4 days 7 hours ago

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

4 days 13 hours ago

อัพเดทจังหวัดที่มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Math Diamond
มาร่วมแข่งขัน เวทีคณิตศาสตร์แห่งภูมิภาคตะวันตกด้วยกัน
ติดตามรายละเอียดและร่วมสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
www.hv.ac.th/math-diamond/

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

5 days 4 hours ago

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

5 days 6 hours ago

วันที่ 31 ม.ค. 66 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดพิธีฉลองคุณพ่อบอสโกและคุณพ่ออธิการขึ้น โดยมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี จบจากพิธีมิสซา ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความขอบคุณแด่คุณพ่อเจ้าคณะ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ จากนั้นเป็นพิธีฉลองคุณพ่ออธิการ คุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ นักเรียนร่วมกันขับร้องบทเพลงชโยอธิการ ตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัยแด่คุณพ่อแสดงความขอบคุณ และตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6/4 ขึ้นมอบเงินบริจาคที่นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้ร่วมกันบริจาคมอบให้แด่คุณพ่อ เป็นจำนวน 84,991 บาท เพื่อให้คุณพ่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และในโอกาสนี้คุณพ่อได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมและไอศกรีม ให้กับทุกคนในโรงเรียนด้วย

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

5 days 13 hours ago

31 มกราคม วันฉลองคุณพ่อบอสโก ✨💫

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

6 days 4 hours ago

พิธีตรีวารฉลองคุณพ่อบอสโกฯ วันที่ 30 ม.ค. 66