ขยันDILIGENCE   ศรัทธาPIETY   ร่าเริงJOY     วิสัยทัศน์สร้างพลังการเรียนรู้ สู่ดุลยภาพแห่งชีวิต Read more

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชน ให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง โดยส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพภายในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เืพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น : The school aims to develop the totality of the students according to reality and promotes the development of each individual's ability and potentionl in an atmosphere of freedom with responsibilyty in order to enable the young to unite in creating a just society and in enhancing human dignity.

ห.ว. เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ นั่นหมายถึงการที่ประชากรโลกถูกหลอมรวมกลายเป็นสังคมเดียวกัน...

ร่วมกันภูมิใจ

ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 นี้...

ยินดี กับ ม.6 รุ่น 6 ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

ร่วมยินดีกับรุ่นพี่ ม.6 รุ่นที่ 6 ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้า...

คุณพ่ออธิการกล่าว

ขออนุญาตแปลบทความบทหนึ่งที่ได้อ่าน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพของผู้ปกครอง...

วาทะผู้อำนวยการ

ระบบการศึกษาไทยได้มีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนยังไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งส...

เสียงจากเหรัญญิกฯ

บราเดอร์มีข้อคิดที่อยากจะฝากให้ผู้ปกครองและนักเรียนไปไตร่ตรองในยามว่าง...
Notice: Undefined offset: 0 in /home/hvacth/domains/hv.ac.th/public_html/templates/ot_surfdev/html/mod_ot_articles_scroll/_item.php on line 19 Notice: Undefined property: stdClass::$tittle in /home/hvacth/domains/hv.ac.th/public_html/templates/ot_surfdev/html/mod_ot_articles_scroll/_item.php on line 24 Notice: Undefined property: stdClass::$tittle in /home/hvacth/domains/hv.ac.th/public_html/templates/ot_surfdev/html/mod_ot_articles_scroll/_item.php on line 25

เพชร ห.ว.

สำหรับปีการศึกษา 2555...

เสียงจากรองผู้อำนวยการ

"เมื่อคุณแหงนหน้ามองฟ้าและเอื้อมมือไปเพื่อจะคว้าดาว...

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon
English ProgramEnglish Program NewsletterNewsleter         Calendar
Calendar        
Dowload
Dowload

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

24/02/58 ปฎิทินกำหนดการเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558

 21/02/58 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

07/02/58 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

31/01/58 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

24/01/58 ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1

26-12-57 โครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ 2558

20/12/57 กิจกรรมงานวันคริสต์มาส

13/12/57 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3/12/57 การแข่งขันทักษะวิชาการและสุนทรียภาพ

28/11/57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

27/11/57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

26/11/57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

26/11/57 การฝึกอบรมและสอบเครื่องหมายวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14/11/57 นักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

15/01/2557 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

15/01/2557 ค่ายเรียนรู้หรรษา

15/01/2557 กีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 8

13/12/2556 งานวันคริสต์มาสประจำปี

12/12/2556 นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

19/11/2556 นักเรียนบรรณารักษ์รุ่นเยาว์ศึกษาดูงานนอกสถานที่

19/11/2556 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

18/11/2556 ตารางรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

18/11/2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ อ.3, ป.6 และ ม.3

18/11/2556 กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ การงานอาชีพฯ และสัปดาห์ห้องสมุด

13/11/2556 รับสมุดรายงานผลการเรียน

13/11/2556 พิธีเปิดมหกรรมกีฬา – วิชาการ จตุรมิตร

13/11/2556 กิจกรรมวันลอยกระทง

12/11/2556 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คู่มือ ป6-สมรรถนะ 

คู่มือ ม3-สมรรถนะ

คู่มือ ม6-สมรรถนะ 

10/09/2556 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556

10/09/2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มพูนศักยภาพเยาวชน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Gat/Pat)

23/08/2556 นักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดประจวบฯ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

22/08/2556 นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และการประกวดในโครงการ "อักษราวิชาการ" ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

13/08/2556 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2556

05/08/2556 กิจกรรมวันแม่

01/08/2556 งานฉลองนักบุญดอมินิกซาวีโอ

16/07/2556 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

16/07/2556 ค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน 2013

16/07/2556 กิจกรรมวันเข้าพรรษา

15/07/2556 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

13/07/2556 English Program นำนักเรียนในโครงการเข้าแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

12/07/2556 อบรมแกนนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นผู้นำด้านสุขภาพ

10/07/2556 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาฯ ครั้งที่ 16

07/07/2556 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “มาร์เก็ตวิลเลจ คิดส์ คัพ 2013” 

04/04/2556 ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี

04/07/2556 เข้าร่วมโครงการสร้างแกนนำด้านสุขภาพ เด็กไทยทำได้ฯ

03/07/2556 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

03/07/2556 ศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดม

01/07/2556 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

28/06/2556 อบรมครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

28/06/2556 ทัศนศึกษาในโครงการ English Program

26/06/2556 กิจกรรม To Be Number One วันต่อต้านยาเสพติด

20/06/2556 วันไหว้ครูระดับอนุบาล

18/06/2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

17/06/2556 ร่วมสัมมนางานอภิบาลเยาวชน

15/06/2556 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 

April 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ส่งความสุขเทศกาลคริสมาสต์               โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ... Read more
EP open house 2014            แผนก English Program โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย... Read more
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557             กิจกรรมระดับประถม-มัธยม   ... Read more
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3                เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน... Read more
งานมหกรรมกีฬาและวิชาการจตุรมิตร ครั้งที่ 5    งานมหกรรมกีฬาและวิชาการจตุรมิตร ครั้งที่ 5       ... Read more
วันคล้ายวันเกิดคุณพ่ออธิการ    วันคล้ายวันเกิดคุณพ่ออธิการ        ... Read more
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2557           โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย... Read more
Principal Bucklands Beach School ,Newzealand เยี่ยมชมโรงเรียน     วันที่ 28 ตุลาคม 2557 คุณพ่อสมโรจน์  ไชยชนะ... Read more
กิจกรรมวันวิทยาสาสตร์          วันที่ 19-21 สิงหาคม 2557... Read more
200 ปี ชาตกาล คุณพ่อบอสโก          เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ส.ค.57... Read more
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557       โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ... Read more
โครงการอบรมนักเรียนอาสาจราจร 2 โครงการอบรมนักเรียนอาสาจราจร ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2557     นักเรียน... Read more
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2557 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2557     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู... Read more
นักเรียนใหม่ถ่ายภาพติดบัตรนักเรียน นักเรียนใหม่ถ่ายภาพติดบัตรนักเรียน   วันที่ 9-10 มิถุนายน 2557... Read more
ตำนานสมเด็จพระนเรศวร 5 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ยุทธหัตถี ในวันที่ 2-6  มิถุนายน 2557... Read more
ยินดีต้อนรับคุณพ่อผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับคุณพ่อผู้อำนวยการ วันที่ 26 พฤษถาคม 2557 คณะครูและนักเรียนได้... Read more
ตารางเวลาภาคฤดูร้อน(Summer) โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย... Read more
SALESIAN GAMES ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2557 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย... Read more
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2557 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม... Read more
กิจกรรมวันพ่อแผนกอนุบาล แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น.... Read more
กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ร่วมกับ การงานอาชีพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... Read more
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ... Read more
ติดทีมชาติ นักกีฬาเทควันโด นายพูลย์พัทระ บุญลบ ชั้น ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกติดเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีชาติ ประเภทกีฬาเทควันโด... Read more
ผลสอบอันดับ 1 ของประเทศ นักเรียนหัวหินวิทยาลัยสามารถทำคะแนนผลการสอบได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ... Read more
ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการประกวด/แข่งขัน... Read more
ค่ายวิชาการเสริมคุณธรรม ม.5 เมื่อวันที่ 1 - 7 ต.ค. 56 โรงเรียนหัวหินวิทยาจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเสริมคุณธรรม... Read more
English Camp 2013 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 56 – 2 ต.ค. 56 นักเรียนในโครงการ English Program และ Mini English Program... Read more
H.V. SPORT DAY 2013 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2556... Read more
THE 7 HABITS FOR EDUCATORS ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2556 - 8 กันยายน 2556 คณะผู้บริหาร คณะครู... Read more
สัปดาห์วิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์... Read more
วันแม่แห่งชาติ (อนุบาลซาเลเซียน) แผนกอนุบาล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา... Read more
วันแม่แห่งชาติ มื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น... Read more
ฉลองนักบุญดอมินิก เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 56 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดกิจกรรมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ... Read more
รับเสด็จฯในหลวง-ราชินี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 คุณพ่อบุญเลิศ ปรีตัธยาศัย และบราเดอร์ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์... Read more
ค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน 2013 คณะกรรมการฝ่ายอภิบาลเยาวชนซาเลเซียนได้จัด “ค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน” ขึ้น ระหว่างวัน ที่ 26 - 28... Read more
ร่วมแสดงดนตรีไทย-ฮ่องกง นายหรัณย์ วิทิตสุนทร นักเรียนชั้น ม.5/4 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลทางดนตรีวง... Read more
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 56 ผู้แทนนักเรียนระดับประถมเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา "สารานุกรมไทย" และ... Read more
ค่ายพุทธบุตร โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น... Read more
พิธีไหว้ครูอนุบาล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครูระดับอนุบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556... Read more
อบรมครูใหม่ คณะกรรมการศึกษาซาเลเซียนได้กำหนดจัดการอบรมครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556  เรื่อง “ระบบ... Read more
พิธีไหว้ครูประถม-มัธยม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครู... Read more
โครงการแลกเปลี่ยนกับ Gannon University โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยร่วมกับ Gannon University ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ... Read more
น้องต้นหลิว ออกรายการเด็กเจ๋ง เด็กหญิงธรพชรพรรณ  พูลศรี ชั้น ม.2/5 หรือ น้องต้นหลิว ได้รับคัดเลือกออกรายการ เด็กเจ๋ง... Read more
รับการประเมินคุณภาพ โดย สพป.ปข.2 วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2556... Read more
ค่ายสัมพันธ์ ม.4 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ค่ายสัมพันธ์เชิงคุณธรรม... Read more
นักเรียน หว. เข้าร่วมค่าย YES Academy Thailand ร่วมยินดีกับ นายธนัสถ์ หอมเทียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2... Read more
ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ shibuya kako (คะโกะ ซิบุยะ)  อายุ 16 ปี จาก... Read more
งานเลี้ยงต้อนรับและอำลา วันที่ 14 พ.ค. 2556 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงอำลาคุณพ่อ ปิยะ พืชจันทร์ และภราดาสารพัน... Read more
รับวุฒิบัตร O-NET วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้รับเกียรติ... Read more
ขอขอบคุณ คุณพ่อปิยะ พืชจันทร์ และภราดาสารพัน แคเซอ ขอขอบคุณ คุณพ่อปิยะ พืชจันทร์ และภราดาสารพัน แคเซอ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆ... Read more
ยินดีต้อนรับคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย และบราเดอร์ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ ยินดีต้อนรับ คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซึ่งย้ายมารับหน้าที่ผู้รับผิดชอบอภิรติกชน... Read more

60th Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

Huahin Vittayalai Marching Band