สำหรับครูและบุคลากร

Email โรงเรียน

อีเมลล์ของโรงเรียน
mail.hv.ac.th Click!


Google Drive Click!

Google Workspace Click

สำหรับคุณครู
ที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Email ที่เป็น @hv.ac.th เท่านั้น

ตัวอย่าง: webmaster@hv.ac.th

ถึงจะสามารถเข้าดู และ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
ใน Google Drive ได้

SchoolMis System / ระบบลงคะแนน

1. SchoolMis (Intra)

สำหรับครูที่ใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หรือ เครื่องส่วนตัวที่เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ เสียบสาย LAN ที่โรงเรียน

2. SchoolMis (Teacher)

สำหรับครูที่ใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หรือ เครื่องส่วนตัวที่เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ เสียบสาย LAN ที่โรงเรียน

ระบบห้องสมุด ระดับประถม และ มัธยม

Library System / ระบบห้องสมุด